Komárov vznikl ve středověku jako kolonizační ves, před rokem 1358 zde byl již kostel sv. Vavřince s farou pod patronátem samotného panovníka Karla IV. Časem zde převládlo něměcké obyvatelstvo, které muselo po roce 1945 odejít. V 19. století vznikla u Komárova sklárna, dnes osada Na Hrádku.
Kolem obdélné návsi stojí řada historických usedlostí, mezi nimiž vyniká nejstarší stavba lidové architektury v ČR, bývalá rychta a krčma čp. 12 z doby po roce 1485.

Na mozaikové pohlednici z doby kolem roku 1930 je vlevo nahoře jihovýchodní část návsi s kostelem, vpravo je Mattisův hostinec čp. 27, dole vlevo je centrální část návsi s rybníčkem, požární zbrojnicí a kaplí - památníkem padlým v I. světové válce, vpravo dole je hospoda U Skalního sklepa a bývalá rychta čp. 12.


S pozdravem Schierlovi, Komárov