Mezi pilotní projekty tak patří březnové Putování za prameny, které nahradilo Březen, my za kamna nevlezem. Děti, které si uvědomí, v jak vzácném a krásném prostředí vyrůstají a žijí, budou mít v dospělosti menší potřebu náš region opustit, jak se tomu bohužel děje. Akce má za úkol, vedle klasické animace, připomenout slavnou kulturní a společenskou minulost Karlových Varů, na kterou je možné navázat. A tak start Putování za prameny byl stanoven do Dvořákových sadů, přímo k soše geniálního Antonína, jehož světová premiéra vrcholného díla české hudby obecně, tedy Novosvětská symfonie, měla právě v našich Karlových Varech svoji evropskou premiéru. Čechů, kteří v dějinách světa zanechali nesmazatelný vryp je velmi mnoho. Vždyť sám Pražan Karel, později český král, a dokonce císař impéria, zanechal za sebou i naše Karlovy Vary, po něm se jmenujících.

A tak názvy pramenů, které léčí lidi z celého světa, mají svá pozemská jména a nesou v nich poselství o kulturnosti a úspěšnosti nevelikého národa množstvím ve střední Evropě. Trasa není dlouhá, realizace pochodu se vejde do pohodných tří hodin volnou chůzí a po defilé a ochutnávce všech pramenů vede vzhůru k výškám až na Dianu. Protože je trasa opravdu velmi poučná, sestavilo metodické oddělení divadla manuál a metodické listy, nabízené v předstihu jednotlivým třídám ze základních škol našeho města. Evropská společnost je postavena na třech základních pilířích. Na křesťansko-židovském náboženství, římském demokratickém právu a kulturním odkazu antického Řecka. A právě dávní Řekové obohatili svět svým životním stylem, zvaným kalokagathia, tedy vyváženým poměrem mezi zdravým sportem a kulturním životem. V tomto duchu se nese i Putování za prameny, které po svém pilotním happeningu v propršené sobotě jistě bude dávat potěšení, poučení a radost nejmenším obyvatelům našeho města a jejich rodičům.

Kristýna Machačová