Okolo vodní nádrže Jesenice se rozkládá několik obcí a vesnic jako je Podhrad, Všeboř, Dřenice, Jesenice, Okrouhlá a Mechová. Ve většině z nich se nacházejí kempy, které slouží k rekreaci. Na Jesenici je zakázán provoz plavidel se spalovacím motorem.

Přes Jesenici byl postaven železniční most na trati Cheb – Plzeň. Jižně od Velké Všeboře se nachází částečně zatopený betonový most, jehož vrchní část je stále nad hladinou. Tento most přes řeku Odravu kdysi spojoval dvě části obce Všeboř, jejíž převážná část byla přehradou zatopena. Dnes se na obou březích přehrady nachází osady Velká Všeboř a Malá Všeboř.

Příspěvek zaslala Miroslav Šindelář. Velice mu děkujeme.