Rozhlednu nechal postavit Jindřich Mattoni kolem roku 1880. Po 2. světové válce začalo okolí zarůstat a výhled zakrývat stromy. Je zde výhled na obec Kyselka a údolí Ohře. Po roce 1990 byla rozhledna špatně přístupná kvůli popadaným stromům a neudržovaným cestám. V roce 2003 nechala obec Kyselka rozhlednu opravit. Bylo vyspraveno zdivo, ochozy a bylo vybudováno nové zastřešení, dále tu lesníci vykáceli stromy, které bránily ve výhledu na údolí. Od roku 2016 je rozhledna nově opravena, opravu provedla organizace Vojenské lesy a statky České republiky. Rozhledna je celoročně volně přístupná.

Obec Kyselka