Kromě starostky Karlových Varů, paní Andrey Pfeffer Ferklové, dětíi Wilhelma Hagera, Margarete, Reinharda a Marcela a Jana Samce, ředitele Karlsbad Art Gallery, Volkera Dittmara, ředitele Egerlandmusea v Marktredwitz, se akce účastnili Roman Stratil z Euregio Egrensis a Ivan Thýn, čestný člen Rotary klubu Karlovy Vary.

Protože nám není známo srovnatelné ocenění umělce německého původu v Karlových Varech v poválečné době, domníváme se, že by mohlo jít o příspěvek k dalšímu rozvoji Euregieo Egrensis. Tato kampaň byla vlastně zahájena za hranicemi jeho výstavou „Akademický sochař a malíř Wilhelm Hager“ ředitele Dittmara z Egerlandmusea v Marktredwitz. Bez expozice Egerlandského muzea bychom na Hagera jako bývalého karlovarského rezidenta asi nikdy nenarazili. Děkujeme mu za to, že nám pomohl „poznat“ našeho Donitzera a Karlsbadera W. Hagera.

Lavičku vítězů odhalili při 70. ročníku Běhu kolem tří rybníků
Lavičku vítězů odhalili při 70. ročníku Běhu kolem tří rybníků, podívejte se

V neposlední řadě si myslíme, že „staří Karlsbaďáci“, kteří jsou součástí „Heimatverband der Karlsbader e.V.“, založeného ve Forchheimu 21. srpna 1949, snad výsledek této přeshraničního spolupráce potěší.

Tato akce byla již avizována v pondělním vydání největšího karlovarského deníku „Karlovarský deník“ z 18. září 2023 na straně 3 článkem šéfredaktorky Jany Kopecké s článkem o Wilhelmu Hagerovi.

Ladislav Helsner, člen místního sdružení „Žijeme TUhnice z.s.“ Díky jeho aktivitě se podařilo získat o Wilhelmu Hagerovi důležité informace