Každý žák, který se rozhodl zúčastnit školního kola, vyplnil online 15 otázek. Podle pravidel soutěže postoupili do okresního kola 3 nejlepší řešitelé v kategorii.

Těmi se stali žáci z I. stupně, Jáchym Vajnar 4.B, Kirill Balbyškin 5.B a Veronika Klausnerová 4.A. Společně vytvořili tým a připravovali se na otázky ze světa financí, které by je mohly zaskočit v okresním kole. Za normálních okolností by se mohli bez problémů sejít ve škole a o všem diskutovat, vyhledávat nové informace na internetu a v knihách, ale v této době byli odkázáni pouze na komunikaci přes Teams.

Díky svému zaujetí pro věc a společné svědomité přípravě se jim i v této složité době podařilo umístit v okresním kole na 1. místě a postoupili tak do další úrovně soutěže. Vítězství je automaticky nominovalo k účasti v krajském kole, které ale nebylo jen o znalostech z oblasti financí, ale i o vlastních nápadech a kreativitě. Soutěžní tým měl za úkol vytvořit prezentaci nebo video, jež bylo zapotřebí v krajském kole prezentovat a obhájit. Žáci dlouho online diskutovali, jak zadaný úkol nejlépe splnit a nakonec se shodli na tématech i formě zpracování.

Sestříhali video, ve kterém prezentují své nápady, jak by se podle nich měla vyučovat finanční gramotnost na školách. Navrhli například pořádání besed s odborníky z bank, seznamování žáků s finančními produkty, s půjčkami a s nimi spjatými úroky a též vznikajícími dluhy. Tento kreativní úkol byl hodnocen samostatně a náš tým svým námětem i kvalitou zpracování zaujal porotce natolik, že jejich práci ocenili jako nejlepší a zařadili je na 1. místo v této disciplíně. Zbývalo absolvovat test s otázkami, které se týkaly běžného života spojeného s financemi. I s tím si žáci hravě poradili a bez jediné chybičky prošli k absolutnímu vítězství v tomto krajském klání.

GRATULUJEME K 1. MÍSTU V KRAJSKÉM KOLE SOUTĚŽE FINANČNÍ GRAMOTNOST A K POSTUPU DO CELOSTÁTNÍHO KOLA!
Všichni budeme držet palce našemu tříčlennému týmu v celostátním kole, které se uskuteční v dubnu 2021. Tento tým již nyní dokázal, že vynaložené úsilí a poctivá příprava se vyplatí. Velkým úspěchem je samotná účast v soutěži na nejvyšší úrovni a věříme, že Veronika, Jáchym a Kirill budou hrdě hájit barvy naší školy.

Mgr. Hana Lejsková, zástupkyně ředitelky školy