Jak už to tak bývá, na počátku bylo několik šťastných náhod. Tereza Bredlerová Vlašimská a Jiří Hanek jako někdejší studenti grafického designu zjistili, že je spojuje nejen stejný obor, ale i potřeba rozvíjet region, z kterého pochází. “Nadšení pro designové myšlení nás neopouští, naopak si s přibývajícími léty uvědomujeme, jak je důležité prezentovat kvalitní práce, ukazovat praktické využití,” říká Tereza Vlašimská a doplňuje: “obzvlášť v našem regionu, který se potýká s mnoha problémy je kreativní přístup nezbytný”. 

Design v pojetí PROTEBE live není pouze samoúčelná povrchní dekorace. “Jde o kreativitu samotnou, každodenní tvořivost a radost z ní,“ říká pedagožka a fotografka Kateřina Hanková, která se věnuje metodice a koordinaci vzdělávacích programů. “Učíme děti i dospělé kreativně myslet prostřednictvím zážitku.  Na tvůrčích kurzech si mohou nejen vlastnoručně vyrobit tričko, notýsek, vánoční ozdoby a další předměty, ale také najít cestu k vlastní tvořivosti a umět ji používat,” pokračuje.  

Nejstarší projekt Banáni už 15 let pomáhá osvěžovat tvůrčí občanskou neposlušnost. Série tzv. banánů, studentských workshopů se začala ve spolupráci se Střední uměleckoprůmyslovou školou v KV. Původním cílem bylo seznámit studenty s historickými fakty souvisejícími s událostmi 17. listopadu a rozvíjet jejich tvůrčí dovednosti. Téma se postupně rozšířilo na aktuální politické a společenské otázky a ze studentských účastníků vyrostly skvělé kurátorky projektu: Anna Eštoková, Magdalena Bělohlávková a Tereza Saitzová.

Během dalších 15 let vymyslel kreativní tým, jímž prošla řada studentů a lidí, kterým není budoucnost regionu lhostejná, mnoho projektů, které vtahují veřejnost do hry. Ať už to byly např. projekty s názvem Něco se stane, Life-netdesigning, Mottocykl, soutěž Nenuď se, ukaž se, každoroční Zažít podchod jinak nebo výstavy, které seznamují se současným designem ve všedním životě. 

Jedním z originálních projektů je i vybudování galerie, designového obchodu a kavárny v místě bývalých toalet u podchodu u dolního nádraží. "Každoročně navštíví SUPERMARKET wc stovky diváků nejen 4 výstavy, ale také designový obchod, v němž najdete jedinečné šperky, tašky, hračky a hry a další produkty od lokálních tvůrců v pestré nabídce. Nevyjímaje ani knihy, papír, porcelán a sklo." říká Eliška Failová, která galerii vede od počátku letošního roku.

I po 15 letech je motorem týmu PROTEBE live potřeba, přemýšlet o tom, co lze ve městě a kraji měnit k lepšímu a aktivní hledání cesty, jak na to. “Několik let jsme uvažovali o myšlence zážitkového, kulturního a vzdělávacího centra, o Dizajnparku, 2 roky se společně s dalšími organizacemi jako např. Člověkem v tísni nebo Mateřským centrem Karlovy Vary pracujeme na tom, aby mohlo vzniknout," říká spoluzakladatel Jiří Hanek. “Naší vizí je prostor, kde by se dařilo zážitkovému vzdělávání a kreativitě, které jsou pro to, aby si člověk uměl poradit v různých životních situacích současného světa, nezbytné.”

galerie SUPERMARKET wc