Celkem je třeba zrevidovat 54 000 kusů dokumentů ze všech oddělení knihovny. Každý zrevidovaný dokument se pečlivě kontroluje, případně se opraví a dá se mu nový obal, pokud je třeba. Zároveň se každá police pečlivě vyčistí, aby tak bylo vše připraveno, vyčištěno a uklizeno, až se dveře knihovny čtenářům znovu otevřou. Během této doby jsou výpůjčky čtenářům automaticky prodlouženy. Vypůjčené dokumenty mohou čtenáři vrátit do biblioboxu, který je otevřen 24 hodin denně. Knihy vrácené touto cestou jsou odloženy na několik dní do karantény. Bibliobox je každý den dezinfikován. Dodržujeme tak hygienické postupy doporučené Národní knihovnou České republiky a SKIP ČR.
Abychom i my pomohli, tak jsme od 18. 3. začali šít ochranné plátěné roušky. Díky společnosti DS Mont,s. r. o., od které jsme darem dostali šicí stroj, můžeme šít na 5 strojích. Revizi fondu tak prokládáme šitím roušek. Některé kolegyně se tak z knihovnic rekvalifikovaly na švadlenky. Ke dni 2. 4. jsme odevzdali celkem 2337 kousků roušek panu Vladimíru Křížovi, který po Ostrově sváží roušky, odváží je do nemocnice v Ostrově k dezinfekci a pak je dále rozváží do domovů pro seniory, nemocnic, lékáren, pečovatelských a dalších zařízení, kde jsou roušky potřeba.
Byli jsme požádáni, zda bychom vytvořili placky, které slouží k označení dobrovolníků pomáhajících seniorům s nákupy, neváhali jsme a rádi jsme vyhověli. Balík s plackami putoval také do léčebny v Dobřanech, budou je nosit sestry v rámci motivace a povzbuzení pacientů.
Nezahálí ani naši studenti Univerzity 3. věku. On-line výuka stále probíhá. Studijní materiál jim rozvážíme do schránek.
Doufáme, že tato situace brzy pomine. Na naše čtenáře a návštěvníky se již moc těšíme.

Mgr. Jana Múčková, zástupkyně ředitelky Městské knihovny Ostrov