„Společné jednání jsem inicioval na základě žádostí od samotných starostů, kteří se sice sekávají, ale většinou v rámci oblastích spolků daných například okresy, nyní tak měli možnost se setkat v rámci celého kraje. Jako již tradičně jsme představili aktuální dění v regionu a výhled na rok 2024. Nechyběl prostor pro otázky a v neformální části programu pak volná diskuze mezi starosty, což byl vlastně hlavní cíl této akce. Všem děkuji za účast a snahu sunout společnými silami náš kraj vpřed,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.

V oficiální části programu zazněly informace od jednotlivých radních, a to z oblastí zdravotnictví, dopravy, školství, rozvoje regionu, životního prostředí, rozvoje venkova, cestovního ruchu, kultury a památkové péče, investic, cykloinfrastruktury a nechybělo ani poděkování za zvládnutí uprchlické krize. Druhá část programu pak patřila otázkám ze strany starostů, kteří se zajímali například o možnost navýšení financí v krajském Programu obnovy venkova, o způsob budoucího nakládání s odpady, možnost návratu národních programů na opravy silnic, informace o plánované uzavírce mostu u Jesenice na Chebsku, dotační programy na opravy mostů a další. Závěrečnou a neformální část programu pak starostové využili k diskuzím mezi sebou, kde probírali společně s radními dění v konkrétních obcích a městech.

Jitka Čmoková