Byl postaven v roce 1804 na skalním ostrohu západně nad centrem města. Poskytuje výhled zejména na Divadelní náměstí a protilehlý vrch s hotelem Imperial. Altán byl nazván podle svého zakladatele, karlovarského rodáka a bohatého vídeňského obchodníka Mayera. Dílo bylo patrně provedeno stavitelem a truhlářským mistrem Franzem Knollem ze slavného rodu Knollů. Jedná se o osmiboký dřevěný vyhlídkový altán s osmi dřevěnými sloupy, které nesou jehlancovou plechovou střechu. Postaven je na skalním ostrohu u Jeleního skoku přímo nad lázeňským centrem města. Nabízí jedinečný pohled na lázeňské centrum v údolí řeky Teplé a na přilehlé svahy.

Mária Cibová