První etapa oprav byla provedena v roce 2019 a řešila odvod dešťové vody z terasy vyhlídky. Byly také odstraněny mokré omítky odkryté zdivo se nechalo vyschnout. Zhotovitelem byla společnost SVS 2000 spol. s r.o., náklady činily 219 193 Kč bez DPH.

Druhou etapu provedla letos společnost Bolid M s.r.o. za celkovou cenu 1 714 073 Kč bez DPH. Stavebníci se zaměřili na fasády a pochozí plochy stavby – dokončili odtokové otvory v zábradelní zídce, vyměnili podlahové souvrství včetně nové hydroizolace, vyměnili klempířské a zámečnické prvky, opravili omítky a doplnili kamenné prvky.

„Jsem rád, že se to konečně na třetí pokus podařilo, v minulých letech jsme dvakrát vypsali na druhou etapu zadávací řízení, ale nikdo se nepřihlásil. Vyhlídky jako tato Karla IV. jsou nedílnou součástí terapeutické krajiny Karlových Varů, stejně jako další zajímavá výletní místa. Ve spolupráci s Lázeňskými lesy a parky budeme pokračovat v jejich zvelebování,“ říká náměstek primátorky Karlových Varů pro infrastrukturu Mgr. Tomáš Trtek.

Vyhlídka je volně přístupná, nachází se na žluté turistické trase mezi Jelením skokem a parkovišti ve Slovenské ulici.

Jan Kopál