„Dnes jsme předali vyprošťovací zařízení, které rozhodla Rada města Ostrova bezúplatně převést do majetku obce Žihle,“ informoval starosta Ostrova Jan Bureš. „Našim hasičům spolehlivě sloužilo dlouhá léta. Ať stejně spolehlivě slouží hasičům v Žihli,“ popřál starosta.