Ve stínu současných událostí v Izraeli získává tato tradiční připomínka aktuální význam. Izrael na poušti vybudovali lidé hledající pro sebe a své rodiny mír a bezpečí před pogromy, které po celá staletí zakoušeli. Mezi nimi byli také čeští krajané židovští obyvatelé, kteří ve spěchu v podzimních dnech roku 1938 opouštěli své domovy v pohraničí. Někteří se aktivně zapojili do boje proti nacistickému režimu, mnozí zázrakem přežili koncentrační tábory. Společně vybudovali moderní demokratickou zemi založenou na respektu k lidskému životu. Přes těžká období bojů se sousedy i vnitřních sporů si toto své základní směřování Izrael uchoval a potřebuje naši solidaritu a vědomí, že lidé kteří dříve k utrpení židovského obyvatelstva mlčeli, nyní jednoznačně odsuzují viníky a pamatují na oběti.

Lukáš Květoň