„Na jednom z posledních zasedání Rady jsme schválili poskytnutí daru Gymnáziu Sokolov, které nás oslovilo s žádostí o spolupráci. Každou iniciativu, která motivuje mládež ke sportu, zdravějšímu způsobu života a týmové práci, vítáme a velmi rádi podpoříme. Vedle toho má projekt i společenský přesah a studenti vysportovaný finanční obnos rozdělí mezi charitativní organizace. Za Karlovarský kraj jsme jako možného příjemce daru navrhli společnost Hospic Sv. Jiří v Chebu,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.

V rámci projektu budou dále podpořeny STŘÍPKY, zapsaný spolek (Domácí hospic Motýl), Denní centrum Mateřídouška, z. ú. a regionální pobočka sociální práce společnosti Člověk v tísni, o. p. s. pro Karlovarský kraj. Pilotní ročník soutěže odstartoval 1. listopadu 2023 a potrvá až do června 2024. Gymnázium Sokolov plánuje projekt každoročně opakovat a realizovat jej po jednotlivých ročnících. Předání daru poté proběhne na konci školního roku během slavnostního vyhlášení výsledků projektu.

Jarmila Ivasková