Je dlouhá 6 km a překonává převýšení 100 metrů. Vede většinou po pohodlných cestách, jen okolo varhan překonává svažitý, místy skalnatý terén. Stezka vás zavede do různých částí současné a dřívější Rotavy, k jejím přírodním, stavebním, kulturním, dějinným i novodobým zajímavostem a vyhlídkám. Zajímavá místa na trase přibližuje 17 informačních tabulí. Přírodní památka Rotavské varhany jsou zbytek třetihorního vulkánu s vynikající ukázkou sloupcovitého rozpadu čediče. Je dostupná po cyklotrase 2045 z Kraslic nebo od zámečku Favorit. Mohutná odkrytá stěna se skládá z dvanácti metrů vysokých, vějířovitě rozložených hranolů, které skutečně připomínají varhanní píšťaly.