Karel IV., který si při svém pobytu na hradě Lokti často krátil dlouhou chvíli loveckými výpravami do okolních lesů. Při jednom z podobných honů jeho lovecký pes, který pronásledoval jelena, spadl do tůně, ze které tryskala vroucí voda. Lovci přispěchali psovi na pomoc, vytáhli ho z horké tůně a vodu ochutnali. O celé záležitosti byl zpraven císař Karel, který se neprodleně v doprovodu své družiny a lékařů vydal k lesnímu prameni. Vodu sám ochutnal a náhle se ulevilo jeho nemocné noze. Proto zdejším pramenům přiřkl blahodárné účinky. Okolí bylo zanedlouho osídleno a pojmenováno Teplé lázně u Lokte. Na osudovém místě, kde Karel IV. objevil zázračné prameny, dnes stojí radnice a na počest Karla IV. nesou lázně jeho jméno.

Zaslala Jana Maříková. Velice jí děkujeme.