Vznikl přestavbou starší tvrze z počátku šestnáctého století, ale dochovaná podoba je výsledkem četných úprav z devatenáctého století. Zámek je chráněn jako kulturní památka.
Obec Velichov