Školy se často zaměřují na děti, které probírané učivo nezvládají. Organizují doučování nebo dávají doplňkové domácí úkoly. Ale co děti, které jsou naopak “napřed”, kterým to “pálí” víc a ve škole se prakticky nudí nebo “stojí na místě” místo toho, aby šly dopředu?

Ačkoli se to nezdá, péče o nadané děti není jednoduchá. Jak je poznat a jak s nimi dále pracovat? Na Základní škole Konečná Karlovy Vary našli způsob, jak nadané žáky mezi ostatními rozpoznat. Testování pomocí různých metod provádí napříč ročníky i předměty už od roku 2022. Karlovarská agentura rozvoje podnikání nyní se ZŠ Konečná navázala úzkou spolupráci a na podpoře nadaných dětí v kraji se tak budou společně intenzivně podílet.

Prostranství u hotelu Thermal rozhodně není žádnou hitparádou. Podle náměstka Vaňka je to dokonce největší ostuda na území města.
Nevzhlednou plochu před Thermalem čekají změny. Plánují se i v blízkém parku

Paní učitelka Mgr. Dana Chladová ve spolupráci s paní ředitelkou Mgr. Radkou Hodačovou, hlavní iniciátorky projektu, absolvovaly několik školení na téma práce s nadanými dětmi. Když se před dvěma lety pustily do prvního testování 3. - 5. ročníků pomocí matematických testů TIM 3-5 od pracovníků Centra rozvoje nadaných dětí Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, netušily, kolik dětí s výjimečnými výsledky na ZŠ Konečná dochází. A speciální péče na sebe nenechala dlouho čekat.

Pro školní rok 2022/2023 vytvořili nový zájmový kroužek Hravá matematika (podmíněný výsledkem testu TIM 3-5), na němž se vyučující snaží děti obohatit především v oblasti procvičování logických operací, rychlostního počítání, paměti pomocí různých her i prostorové představivosti. Ve stejném školním roce doplnili matematické testy také testy IDENA od Národního institutu pro vzdělávání, orientující se mimo jiné na trivium (čtení, psaní, počítání) a vybrané kognitivní, motivační, sociálně-emoční charakteristiky. Na základě testů IDENA nakonec pracovníci ZŠ Konečná vytvořili ještě vlastní test tak, aby testování pokrylo všechny aktivity či schopnosti dětí. A že vše funguje správně potvrdila i pedagogicko-psychologická poradna, která ze 6 vytipovaných dětí uznala 5 za nadané.

Do vedení Ostrova míří dosavadní opozice.
ODS chce post starosty Ostrova. Opozice jedná i s odcházejícími radními

Aktuálně na škole probíhají 4 kroužky pro potenciálně nadané děti: Zvídálci (2. - 3. třída), Vědci v akci (3. - 5. třída), Hravá matematika 1 (4. - 6. třída) a Hravá matematika 2 (7. - 9. třída). ZŠ Konečná navíc v tomto roce navázala spolupráci s nadačním fondem Quiido, který bude velkou oporou nejen při screeningu budoucích prvňáčků, ale také při samotné práci s dětmi, jejich rodiči, potažmo učiteli, kteří s nimi budou pracovat.

V nejbližší době se do problematiky nadaných dětí zapojí také Karlovarská agentura rozvoje podnikání. Škole nabídla možnost nejen propagace, ale hlavně využití jednoho ze svých nejnovějších projektů při výuce. Projekt Projektové a designové myšlení bude od dubna testován u dětí v žákovském parlamentu a jeho výsledky ukážou, zda tento připravovaný koncept bude fungovat také u žáků věkově smíšených, tzn. od 3. třídy až do 9. třídy, nadaným žákům by mohl pomoci v rozvíjení logického a kreativního myšlení, rozvoji prezentačních dovedností a základům projektového řízení.

Bagry zdemolovaly v sobotu v noci most z Nového Sedla do Lokte nad dálnicí D6.
Podívejte se: Čtrnáct bagřích oblud se zakouslo do mostu nad D6. Už je po něm

Projekt Projektové a designové myšlení vzniká za podpory Karlovarského kraje v rámci projektu Smart Akcelerátor 3 a naplňuje cíle Regionální inovační strategie RIS3.

Miroslava Tlučhořová