Máte za sebou již třetí funkční období v čele OFS Karlovy Vary, jak byste ho hodnotil?

Každé to období bylo trošku jiné. V tom prvním jsme bojovali o finanční přežití, a to především klubů. Dotace v tu dobu nebyly vůbec jasné. V tom druhém jsme se všichni učili o dotace žádat a pracovat s nimi a nyní v tom třetím to nejvíce ovlivnila pandemie. Po sportovní stránce jsme udrželi standardní počet mužstev mužů, bohužel nám postupně ubývají družstva mládežnická.

Jak jste byl spokojený s fungováním komisí OFS, nebo jste měl nějaké výtky?

Se všemi komisemi a členy, kteří se v komisích vystřídali, jsem vcelku spokojen a zároveň je obdivuji, že věnují spoustu svého času ve prospěch fotbalu, a většinou je nikdo neocení, ba spíše naopak.

Před sebou máte další velkou výzvu, když se na VV OFS Karlovy Vary budete opět ucházet o post předsedy, čím chcete kluby oslovit?

Nechci klubům slibovat žádné vzdušné zámky, což jsem nikdy nedělal. Ale jako v předešlých obdobích jim nabídnout pomocnou ruku v případě pomoci s žádostmi o dotace a s řešením dalším problémů spojených s chodem jejich klubu.

V případě vašeho znovuzvolení, co můžete přinést okresnímu fotbalu?

Opět jenom poctivou a svědomitou práci ve fotbalovém dění v rámci našeho okresu.

Jak vy osobně vnímáte situaci po odchodu Romana Berbra, kdy všichni chtějí očistit český fotbal?

Očistit náš fotbal chtějí především lidé, kterým pan Berbr nějak ublížil, a ti, kteří se doteď nějakým způsobem báli a nebyli schopni proti němu vystoupit. Já osobně jsem měl několikrát připomínky k jeho rozhodnutím, ale pan Berbr se je snažil řešit prostřednictvím předsedy KKFS, což mi připadalo přinejmenším divné.

Myslíte si, že právě změnami na postu předsedů či ve výkonném výboru a komisích se docílí dokonalé očisty?

Určitě se změnami na postech předsedů a členů výkonných výborů k nějaké očistě dojde, ale že by dokonalé, si nemyslím. Nevím, jak jinde, ale v našem VV OFS jsme vždy rozhodovali na základě demokratického rozhodování a všichni jsme akceptovali většinové rozhodnutí a s takovým mandátem jsem jezdil na VH FAČR.

Může být rozhodující také to, že některým kandidátům chybí potřebné zkušenosti, což se posléze může promítnout i do vedení OFS?

Nikdo učený z nebe nespadl, zkušenosti se dají během poctivé práce nabrat.

Jak vůbec vnímáte předvolební atmosféru, která rozdělila fotbalovou veřejnost na dva tábory?

Je to jako v politice. Všichni lidé a samozřejmě i fotbalový národ hltají plnými doušky média a senzační zprávy v nich uvedené a to bohužel ovlivňuje i dnešní situaci. Pan Berbr je za něco stíhán,a proto všichni, kteří byli do dnešní doby ve funkcích i na té nejnižší úrovni, jsou prostě jeho lidi. Já si myslím, že to na úrovni členů VV OFS a odborných komisí okresu vůbec není pravda. Fotbal je sice jenom jeden, ale dá se dělat několika způsoby, a proto můžou existovat dva i více táborů.

Pokud vaše obhajoba nevyjde, budete kandidovat dodatečně do VV OFS Karlovy Vary, nebo už se plně budete soustředit na vaši rodinu?

Pokud nevyjde obhajoba postu předsedy, zvážím možnost kandidovat za člena VV OFS, ale dost záleží na dalších kandidátech.

Nominace kandidátů VH OFS Karlovy Vary

Předseda OFS Karlovy Vary

Luboš Garaj (TJ Vojkovice), Josef Němec (FC Slavia KV)

Výkonný výbor OFS K. Vary

Vít Červenka (Útvina), Zbyněk Draxal (Nejdek), Lukáš Jankovský (Ostrov), Josef Němec (Slavia K. Vary), Roman Dyk (Sadov), Jiří Hanzlíček (Chyše), Martin Míček (Kolová), Milan Demjan (Sedlec), František Mandula (Březová), Ladislav Kvasnička (Žlutice)

Revizní komise OFS K. Vary

Vlastimil Gabriško (Útvina), Milan Mrázek (Sadov)