Decentralizované pracoviště registračního úseku ČMFS při Karlovarském KFS je oprávněno provádět výlučně žádosti o přestup, hostování a ukončení hostování se souhlasem mateřského klubu podle přestupního řádu pro neprofesionální fotbalisty a duplikáty registračních průkazů a jejich výměny proto, že fotografie hráče neodpovídá jeho skutečné podobě do úrovně soutěží, které krajské a okresní fotbalové svazy řídí ve své působnosti, a to pouze na základě osobního doručení.

Dále toto pracoviště může provést změnu registrace po hostování, které již termínově skončilo.

Provozní doba

(1.3. – 6.4. *** 20.7. – 6.10.)

Úterý, čtvrtek, pátek: 9.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00 hodin.
Provozní doba (ostatní týdny) – Úterý, čtvrtek, pátek: 9.00 – 12.00 a 13.00 – 15.00 hodin.

Ceník prováděných operací:

Přestup, hostování, předčasné ukončení hostování 300,- Kč (dospělí), 150,- Kč (mládež).
Vystavení duplikátu RP, výměna fotografie na RP 150,- Kč (dospělí), 50,- Kč (mládež).
Změna registrace po termínově ukončeném hostování provádí se zdarma.
Veškeré poplatky se hradí v hotovosti do pokladny registračního úseku!