1.) Přijímací zkoušky: Sokolov 13.6.2008 (pokud bude více uchazečů)
a/ písemný test
b/ hodnocení her. výkonu

2.) 1. část lic. školení: Sokolov 20.-22.6. a 27.-29.6.2008
a) pravidla hry
b) zdravověda a biomedicínské disciplíny
c) didaktika TP ve fotbale
d) vedení fotbalového týmu

3.) 2.část lic. školení : Sokolov – 30.6. - 6.7.2008
a) specializace
b) praxe

4. Závěrečné zkoušky: termín bude upřesněn – dle dohody s trenéry (srpen 2008)

5. Cena je 4.500,-Kč (minimum 15 účastníků)

6. Přihlášky poštou na KKFS nebo e-mailem: l.buday@volny.cz do 31.3.2008

Se sportovním pozdravem
Buday Ladislav – PTM KKFS