K pochopení absurdnosti rozhodnutí VV OFS Karlovy Vary je třeba se vrátit k samému začátku. Faktem je, že se hráči Sokol Žlutice nedostavili k utkání III. třídy, které se mělo konat 21.10.2007 od 15:30. Toto je i uvedeno v zápise o utkání, který je podepsán hlavním rozhodčím (Marek Mikeš), kapitánem FC Nové Hamry (Jiří Pazdera) a hlavním pořadatelem (Michal Halapej). Proč není podepsán nikdo za mužstvo Sokol Žlutice? Odpověď je jednoduchá: Protože hráči Žlutic dorazili po vypršení řádné čekací doby, v počtu šesti hráčů a bez registračních průkazů.

Zdá se, že je vše jasné a jednoznačné, ale toto platilo pouze do 25.10.2007, kdy se konala schůze STK. V této chvíli se však začali dít podivné věci. Když pominu možný střet zájmů u pana Ladislava Kvasničky, funkcionáře Sokolu Žlutice a člena VV OFS, tak rozhodně nemohu pominout verdikt STK, že utkání FC Nové Hamry – Sokol Žlutice B se bude opakovat z důvodu nezpůsobilosti hrací plochy. Na základě čeho rozhodla STK, když v zápise o utkání je uveden jako důvod nesehrání utkání nedostavení se soupeře? Na této schůzi mělo družstvo Sokol Žlutice za povinnost dle čl. 37 SŘ „prokázat a doložit důvody čerpání eventuelně překročení řádné čekací doby, případně nedostavení se k utkání.“ Jakým způsobem toto družstvo Žlutic doložilo? Je snad pouhé slovo hráčů Žlutic více než slovo hlavního rozhodčího a hráčů Nových Hamrů (navíc potvrzeno zápisem o utkání). Jakým způsobem potrestala STK viníka (Sokol Žlutice) dle čl. 38 SŘ? Tím, že nařídila opakování zápasu? Toto rozhodnutí STK nás (hráče FC Nové Hamry) překvapilo a rozhořčilo, proto jsme cítili potřebu se odvolat proti výše uvedenému, což jsme také provedli. K projednání odvolání jsme požadovali originál zápisu o utkání a přítomnost rozhodčího pana Mikeše. Rozhodčí Mikeš se VV OFS Karlovy Vary nezúčastnil a to se ukázalo jako jeho jediné pochybení v projednávaném případu.

VV OFS vynesl JEDNOMYSLNÉ rozhodnutí ve stylu „vlk se nažere a koza zůstane celá.“ Toto rozhodnutí pouze změnilo důvod nesehrání utkání na „hrubé porušení SŘ rozhodčím utkání (čl. 37 SŘ).“ Jakým způsobem rozhodčí Mikeš porušil SŘ? Může snad rozhodčí za neschopnost hráčů Žlutic dostavit se včas na utkání? Proč se funkcionáři OFS snaží najít všechny možné i nemožné argumenty, aby nemuseli potrestat družstvo Žlutic? Rozhodnutí VV OFS ze dne 1.11.2007 je více než podivné, jelikož jako hlavního viníka označuje rozhodčího zápasu, ale zároveň nařizuje oddílu Sokol Žlutice uhradit oddílu FC Nové Hamry výdaje na rozhodčího a přípravu hřiště (400 Kč). Suma 400 Kč je opravdu symbolická v porovnání s výší pokuty v plném rozsahu za nedostavení se k utkání. Navíc družstvo Žlutic bylo již v podzimní části probíhající sezóny 2007/2008 již jednou postiženo za stejný přestupek.

Družstvo Sokol Žlutice sice porušilo články 25, 33, 37 SŘ (a možná i další), ale potrestanými mají být rozhodčí Mikeš a mužstvo FC Nové Hamry, jelikož opakování zápasu v termínu určeném STK a potvrzeného VV OFS je pro Nové Hamry trestem. Z rozhodovaní členů VV OFS Karlovy Vary je zřejmé, že všichni jsou si rovni, ale někteří jsou si rovnější.

(redakčně neupraveno)