Na křeslo předsedy OFS Karlovy Vary usedl po zasedání valné hromady Josef Němec, podporovatel myšlenek F-evoluce. Rozhodlo o tom hlasování delegátů, kteří vyjádřili Němcovi podporu 22 hlasy.

Ten tak vystřídal na postu šéfa okresu Karlovy Vary po dvanácti letech Luboše Garaje, který obdržel hlasů 15. Toho doplnili ve vedení VV OFS Karlovy Vary nově zvolení kandidáti Zbyněk Draxal s 29 hlasy, Lukáš Jankovský s 25 hlasy, Martin Míček s 26 hlasy a Vít Červenka s 31 hlasy. 

Do revizní komise byli zvoleni Milan Mrázek, Vlastimil Gabriško a Stanislav Štípek.