Středeční VV OFS Cheb, která je pod drobnohledem nejen funkcionářů, hráčů, ale také veřejnosti, rozhodne o novém či staronovém předsedovi OFS Cheb.

Z vaší pozice netradičně již několik let preferujete oproti jiným OFS spolupráci se všemi funkcionáři či kluby z vašeho okresu, proč jste se tak rozhodl?

Jakýkoliv sport není jen o předsedovi, ale o partě lidí, která táhne za jeden provaz. Já měl, ať už v Hrozňatově, nebo na OFS Cheb, na tuto partu a funkcionáře klubů OFS velké štěstí. Následně ani tato parta sama o sobě není zárukou úspěchu, vždy záleželo na jednotlivých fotbalových klubech a jejich funkcionářích. To jsou ti „dělníci“ sportu, kteří se za celou dobu působení v mé funkci starali o to, aby mohl být OFS servisní organizací. Předsedové, sekretáři, ale i jednotliví trenéři se s námi dvakrát do roka setkávali a spolupracovali na konečné podobě jednotlivých soutěží.

Samozřejmě se vše také odvíjí od financí, kterých není nikdy dost, především pak na okresní úrovni…

Svou prací se snažíme pomáhat oddílům se získáváním finančních prostředků formou vypsaných grantových programů.

V posledních letech se v Chebu zvedla i kvalita fotbalové mládeže, určitě to potěší?

To jo, zásluhou vynikající práce v oblasti komise mládeže, kterou vede pan Makovec s trenéry Musilem, Javorským, Jandou, Aleksičem a grassroots trenérem panem Vosykou, se daří na poli sportovní okresních výběrů. Pan Vosyka se ze své pozice výrazně podílí na organizaci pohybových aktivit ve školkách a školách celého okresu a na základě požadavků jednotlivých oddílů v odpoledních hodinách provádí ukázkové tréninkové hodiny.

Jak jste spokojený s fungováním komisí OFS Cheb?

Úplně spokojen nesmíte být nikdy. Myslet si, že vše, co děláte, je správné, by bylo velice krátkozraké. Vždy jsou možnosti cokoli zlepšit a to je to, co mne a současný VV drželo a drží pohromadě, protože od lidí, kteří v komisích pracují, cítím přesně takovéto odhodlání, a to i přesto, že sehnat lidi do komisí je velice složité. Při setkávání v rámci fotbalových utkání a každém zasedání s kluby vyzývám já a moji předsedové komisí k zapojení funkcionářů do komisí OFS. Je to ale obtížné, za tu dobu, co se pohybuji ve sportu, přišla do komisí, ale i do výkonného výboru řada lidí, kteří měli absolutně nereálné představy o práci a ocenění. Zjistili, že pracovat v komisi je každý týden pravidelně dvě až tři hodiny práce bez nároku na odměnu. Není to jen o práci, ale i o negativních reakcích nejen funkcionářů, hráčů, ale i široké veřejnosti, neboť při řešení nestandardních situací z jednotlivých utkání se nezavděčíte vždy každému. Za dobu mého působení někteří lidé v komisích či VV skončili sami, nebo byli ze svých funkcí odvoláni.

Fotbal v současné době kvůli pandemii koronaviru pauzíruje, co očekáváte po restartu soutěží?

Nejvíce práce, pro nás všechny včetně sportovců. Po roční sportovní pauze z důvodu pandemické situace nastane doba, která tu ještě v životě nebyla. Nejnižších článků, tedy okresních a krajských soutěží, se dotkne nejvíce. Populace nám zleniví a těžko se nám bude vracet na hřiště. Už tady byly obrovské problémy s klubovou obsazeností jednotlivých okresních soutěží dospělých a mládeže. Na to jsme rozumně reagovali se sousedním okresem Sokolov, kdy jsme spojili soutěže. Okres Sokolov si převzal naše mládežnické týmy dorostu, starších a mladších žáků a my mužské týmy. Očekáváme, že po skončení pandemie nastanou v tomto směru ještě větší problémy. Nastane komická situace, že budeme mít nádherné sportovní areály včetně umělého zavlažování, ale nebude nikdo, kdo na nich bude hrát. My ale máme chuť se s touto situací poprat a pomoci klubům našeho OFS.

Před sebou máte další velkou výzvu, když se na VV OFS Cheb budete opět ucházet o post předsedy, čím tedy chcete kluby oslovit?

Dle mne pouze a jedině poctivou prací pro celé hnutí, vzájemnou úzkou spoluprací a nasloucháním potřebám jednotlivých fotbalových klubů, jako tomu bylo doposud. Poskládat jednotlivé odborné komise z lidí, kteří mají skutečný zájem pracovat a pomáhat rozvíjet fotbal pořád dopředu. Mediálně prezentovat okresní fotbal vůči široké veřejnosti i prostřednictvím sociálních sítí, lidsky spojovat všechny, kteří o to budou mít zájem, pořádáním seminářů podporovat rozvoj a vzdělávání trenérů a rozhodčích, podporovat aktivity grassroots trenérů a prostřednictvím všech těchto činností se snažit přilákat do klubů co největší počet těch nejmenších, kteří budou tvořit budoucnost českého fotbalu.

Jak vy osobně vnímáte situaci po odchodu Romana Berbra, kdy všichni chtějí očistit český fotbal?

Přeji nám všem, aby se to povedlo. Lidi pořádně poznáte až tehdy, když s nimi úzce spolupracujete. Na okrese a kraji to není o penězích, je to o práci, vztahu, lásce a srdci. Zástupci okresu Cheb na různé porady, aktivy a setkání do Prahy jezdili vždy připravení a diskutovali nad veškerými změnami, přinášeli pohled okresních mužstev a ne vždy byli za své připomínky oblíbeni. Do současné doby řadu věcí děláme podle nejlepšího vědomí a svědomí a bez souhlasu FAČR, sloučení soutěží apod. Již dávno jsme jako první v celé republice fakturovali oddílům půlročně náklady za rozhodčí, tak abychom oddílům usnadnili práci. Poté to převzal FAČR a účtuje klubům rozhodčí jednou měsíčně, či provedli pasportizaci jednotlivých sportovních areálů.

Myslíte si, že právě změnami na postu předsedů či v komisích se docílí dokonalé očisty?

Fotbal a ani jakýkoliv jiný sport nejsou o jedné osobě, tedy předsedovi či komisích. Je to vždy živý organismus skupiny lidí, kteří jsou spolu ochotni a schopni komunikovat, spolupracovat, naslouchat jeden druhému. V neposlední řadě jsou do těchto procesů zapojeni rozhodčí, delegáti, funkcionáři jednotlivých klubů a nakonec i veřejnost. Sport na nejnižší úrovni by měl především sloužit k relaxaci, zdravému soutěžení a hlavně fair play. Hlavně v dnešní době se už konečně potřebujeme všichni opět setkávat a trávit společně a zdravě volný čas. Dokonalá „očista“ nenastane jen tak. Bude na nás všech, jakým způsobem a kdy se fotbal či politika očistí. Jiná situace je na okrese, jiná na kraji a jiná celostátně. My s jednotlivými fotbalovými kluby na okrese dvakrát do roka sedíme, mluvíme, diskutujeme a nemáme odezvy, že by zde na okrese docházelo k některým negativním jevům. Náš OFS Cheb finančně hospodaří řádově s částkou 450 000 Kč ročně, kdy dotace z FAČR je řádově 220 000 Kč. S hospodařením na našem OFS jsme nikdy neměli a nemáme sebemenší problém a veškeré finanční operace jsou transparentní.

Zcela jistě budou chybět některým kandidátům zkušenosti, které jsou potřeba, souhlasíte?

Ano, naprosto souhlasím, ale nemohu a ani nechci hodnotit protikandidáty současného VV. Ze své vlastní zkušenosti ale vím, že každý funkcionář by si měl projít základními stupni vývoje, oddíl, komise, výkonný výbor, tak jak tomu je u všech členů VV, kteří na okrese začínali po zkušenostech v klubech a jednotlivých komisích OFS, běžný život nevyjímaje. Pokud nějaký mezistupeň schází, tak se většinou daný kandidát s určitými problémy vyrovnává hůře. Obdobným způsobem je řízení kolektivu, či komisí. V dnešní době se tato posloupnost absolutně nenosí a všichni by chtěli být rovnou ve výkonném výboru na okrese, kraji, či rovnou v Praze. Lidem bohužel schází pokora, zkušenost a tak důležitá praxe.

Jak vnímáte předvolební atmosféru, která rozdělila fotbalovou veřejnost na dva tábory?

Stále se bohužel nedaří přesvědčit všechny oddíly, aby táhly za jeden provaz. Řadu věcí je dobré si vyříkat mezi sebou a ne na veřejnosti. Tím ztrácíme vůči veřejnosti určitý kredit. Bohužel nyní před volbami je to zvlášť vidět, kdy se pod tzv. vlajkou Fevoluce má učinit očista českého a okresního fotbalu. Sám osobně nevím, co je potřeba „čistit“ v našem OFS, a domnívám se, že mé dlouholeté období ve funkci předsedy bylo vždy podporováno kluby našeho okresu a funkcionáři klubů. Konfrontační podoba, tak jak byla prezentována Fevolucí, nemůže nikomu prospět, vykopou se mezi lidmi velké příkopy, které nikdy nemohou přinést nic užitečného pro fotbal jako takový.

Pokud vaše obhajoba nevyjde, budete kandidovat dodatečně do VV OFS Cheb, nebo už se plně budete soustředit na TJ Hrozňatov a vaši rodinu?

Ne, pokud obhajoba nevyjde, svému soupeři sportovně poblahopřeji a poděkuji všem za čas, který jsem s nimi mohl ve své funkci strávit. Dodatečně do VV OFS Cheb kandidovat nebudu, nepodal jsem kandidátku. Soustředím se na mou srdcovou záležitost v TJ Hrozňatov, na sportovní areál, který zásluhou našich členů, jejich brigád a zásluhou dotačních titulů patří mezi nejhezčí. Jsme na něj náležitě pyšní. Všem sportovcům, funkcionářům, hráčům, ale i fanouškům přeji hlavně zdraví a pevně věřím, že po této době „tmy amatérského sportu“ se brzy shledáme na sportovištích.

Nominační listina 
Kandidáti na předsedu OFS Cheb

František Nedbalý - navrhovatel: TJ Luby; člen: FC Viktoria Mariánské Lázně. Aktivně působí ve fotbale od roku 1985. Držitel licencí C a B působil v roli trenéra mládeže v Baníku Sokolov a v současné době hraje divizi ve FC Viktoria Mariánské Lázně. Své bohaté manažerské zkušenosti by rád zúročil ve prospěch OFS Cheb.

Jiří Smutnýnavrhovatel: TJ Hrozňatov; člen: TJ Hrozňatov. Dlouholetý předseda TJ Hrozňatov a předseda OFS Cheb, bývalý člen VV KKFS.

Kandidáti na členy VV OFS Cheb

Josef Heřmáneknavrhovatel: TJ Luby; člen: TJ Luby. Celý život se pohybuje ve sportovním prostředí. Profesně třicet let jako učitel TV na ZŠ, poté vedoucí sportovního areálu. Trenér interligových házenkářek, juniorská reprezentace ČR, trenér fotbalové mládeže, bývalý předseda TJ Luby, bývalý člen VV OFS Cheb (předseda komise mládeže), člen VV FK Hvězda Cheb, z. s.

Jakub Kopřiva navrhovatel: TJ Sokol Teplá; člen: Juvena Křižovatka. Věnuje se a podílí se na výchově mládeže.

Slavomír Kozel navrhovatel: FC Cheb; člen: FC Cheb. Od roku 1992 funkcionář FC Cheb, od roku 1996 člen STK OFS Cheb, člen VV OFS Cheb a VV KKFS, předseda STK OFS Cheb, člen KR KKFS.

Jan Makovecnavrhovatel: FK Skalná; člen: FK Skalná. Člen VV OFS Cheb, předseda komise mládeže OFS Cheb, trenér FK Skalná.

Josef Novotný - navrhovatel: FC Viktoria Mariánské Lázně; člen: FC Viktoria Mariánské Lázně. Delegát FAČR ŘKČ, předseda KR OFS Cheb, člen VV OFS Cheb, člen KR KKFS, člen VV KKFS, člen VV FC Viktoria Mariánské Lázně.

Václav Sýkora - navrhovatel: FK Hvězda Cheb; člen: FK Hvězda Cheb. Je vystudovaným právníkem a dlouholetým manažerem ve veřejné správě. Má zkušenosti s řízením lidských zdrojů i prací v nadační či spolkové činnosti. Je členem FK Hvězda Cheb, z. s., kde vykonává funkci sportovního a finančního manažera oddílu fotbalu. Kromě toho se několik let věnuje práci s mládeží na letních táborech, fotbalových soustředěních a v družstvu starších žáků. Trenérská licence C, v současné době absolvuje kurz pro UEFA B licenci. V OFS Cheb jako zástupce jednoho z nejvýznamnějších fotbalových klubů v regionu bude schopen odpovědně vykonávat činnost ve prospěch rozvoje fotbalu.

Filip Štěřík - navrhovatel: TJ Luby; člen: Juvena Křižovatka. Aktivně působí ve fotbale od roku 2007, zajímá se o dění v OFS i KFS.

Jaroslav Zeman - navrhovatel: TJ Rozvoj Trstěnice; člen: TJ Rozvoj Trstěnice. Dlouholetý funkcionář a předseda TJ Rozvoj Trstěnice, bývalý člen VV KKFS, současný člen VV OFS Cheb.

Kandidáti na členy RK OFS Cheb

Jan Melničuk - navrhovatel: Juvena Křižovatka; člen: Juvena Křižovatka. Dlouholetý člen a předseda klubu Juvena Křižovatka.

Václav Slepička - navrhovatel: FK Skalná; člen: FK Skalná. Člen RK OFS Cheb a Sportovní unie Chebska, sekretář a místopředseda FK Skalná.

Karel Werner - navrhovatel: TJ FC Vojtanov; člen: TJ FC Vojtanov. Člen a předseda TJ FC Vojtanov.