Galerie: Kosti pocházejí z původního hřbitova.

Kosti pocházejí z původního hřbitova. Původně venkovský románsko-raně gotický kostel svatého Michaela byl postaven v Nové Roli cisterciáckým klášterem někdy v letech 1240 -1255. Původně venkovský románsko-raně gotický kostel svatého Michaela byl postaven v Nové Roli cisterciáckým klášterem někdy v letech 1240 -1255. Původně venkovský románsko-raně gotický kostel svatého Michaela byl postaven v Nové Roli cisterciáckým klášterem někdy v letech 1240 -1255. Původně venkovský románsko-raně gotický kostel svatého Michaela byl postaven v Nové Roli cisterciáckým klášterem někdy v letech 1240 -1255. Archeologové nalezli i kostru novorozence. Kosti pocházejí z původního hřbitova. Kosti pocházejí z původního hřbitova. Kosti pocházejí z původního hřbitova. Kosti pocházejí z původního hřbitova. Kosti pocházejí z původního hřbitova. Kosti pocházejí z původního hřbitova. Kosti pocházejí z původního hřbitova.