Verunka Sychravová z Karlových Varů se narodila 5. 9. 2011

Verunka Sychravová z Karlových Varů se narodila 5. 9. 2011

Zdroj: Stanislava Petele

Zuzanka Nečekalová z Karlových Varů se narodila 1. 9. 2011

Zdroj: Stanislava Petele

Adrianka Strnadová z Mariánské se narodila 4. 9. 2011

Zdroj: Alena Jeřábková

Nikolka Barnová z Chodova se narodila 28. 8. 2011

Zdroj: Stanislava Petele

Adélka Houtová z Karlových Varů se narodila 1. 8. 2011

Klárka Krejčí z Karlových Varů se narodila 1. 9. 2011

Zdroj: Stanislava Petele

Vojtíšek Baše z Tepličky se narodil 30. 8. 2011

Zdroj: Stanislava Petele

Eliška Palusková z Karlových Varů se narodila 3. 9. 2011

Matěj Ladýř z Karlových Varů se narodil 26. 8. 2011

NEJNOVĚJŠÍ VIDEO Z REGIONU
Policie hledá podvodníka z kamerového záznamu
DOPORUČENÉ ČLÁNKY

Zdroj: PČR