Galerie: Nové jesle otevřel Karlovarský kraj v nevyužité části dětského domova