Galerie: Sledge hokej: SKV Sharks - Sparta Praha 2:0

Sledge hokej: SKV Sharks - Sparta Praha 2:0 Sledge hokej: SKV Sharks - Sparta Praha 2:0 Sledge hokej: SKV Sharks - Sparta Praha 2:0 Sledge hokej: SKV Sharks - Sparta Praha 2:0 Sledge hokej: SKV Sharks - Sparta Praha 2:0 Ilustrační foto Sledge hokej: SKV Sharks - Sparta Praha 2:0 Sledge hokej: SKV Sharks - Sparta Praha 2:0 Sledge hokej: SKV Sharks - Sparta Praha 2:0 Sledge hokej: SKV Sharks - Sparta Praha 2:0 Sledge hokej: SKV Sharks - Sparta Praha 2:0 Sledge hokej: SKV Sharks - Sparta Praha 2:0 Sledge hokej: SKV Sharks - Sparta Praha 2:0