idé topí mnohem intenzivněji. S tím je spojeno právě riziko vzniku usazenin v komíně a jejich následné vznícení.

„Vzhledem k velkým mrazům a většímu množství protopeného paliva může docházet k rychlejšímu usazování sazí v komíně," upřesnil Kasal.

Přitom legislativa určuje minimální počet čištění spalinových cest podle typu a používání kamen. Také jasně říká, kdy a za jakých podmínek se musí provádět kontroly a revize. Komíny si nakonec mohou čistit samotní majitelé, ale kontroly a revize musí vždy provádět odborník, který také vystaví potvrzení o kontrole. Přesto by měli majitelé kotlů věnovat větší pozornost svým topným zařízením a nespoléhat se jen na běžný interval kontrol.

„Velký vliv na tvoření usazenin v komíně má i dodržování návodu výrobců kotlů a používaného paliva," podotkl Kasal. Problémové je rovněž spalování nevyschlého dřeva, kvůli kterému se mohou usazeniny tvořit rychleji.