O hasičích se říká, že raději než požáry hasí žízeň. Snad všude se tradují historky o tom, kterak se podroušení bojovníci s ohněm vyvalili při poplachu z nálevny. Jedna taková koluje i Novými Hamry. Současný velitel Josef Buchar ji zná pouze z doslechu. Stala se totiž zhruba před čtvrt stoletím.

„Slyšel jsem pamětníky vyprávět o tom, jak hořelo uhlí ve sklepě hotelu Zívr. Dva hasiči tehdy prý přišli za personálem s tím, že jim kouří ze sklepa. Doporučili jim vzít lopaty a kýble, a vynášet doutnající brikety ven. A zatímco se pracovníci hotelu lopotili v začouzeném sklepě, hasiči si u pípy vesele točili pivo. Ale jak říkám: znám tu historku pouze z doslechu,“ usmívá se Buchar.