„For every minute you are angry you lose sixty seconds of happiness.“
„Každou minutu svého hněvu ztratíš 60 vteřin štěstí.“ Ralph Waldo Emerson, americký duchovní, esejista, básník a filosof

„Dream as if you'll live forever. Live as if you'll die today.“
„Sni, jako bys měl žít navždy. Žij, jako bys měl zemřít dnes.“ James Dean, americký herec

„A lot of people are afraid to say what they want. That's why they don't get what they want.“
„Hodně lidí se bojí vyslovit to, co chtějí. Proto to, co chtějí, nedostanou.“ Madonna, americká královna popu

„A goal properly set is halfway reached.“
„Přesně stanovený cíl už je napůl dosažen.“ Abraham Lincoln, americký prezident

Nákup oblečení
Seriál (Na)učte se anglicky: Nakupujeme oblečení

„You can't rush something you want to last forever."
„Nemůžeš uspěchat něco, co chceš aby vydrželo navždy.“ Neznámý autor

„Once we accept our limits, we go beyond them.“
„Jakmile přijmeme naše limity, překonáme je.“ Albert Einstein, německo-americký fyzik

„Do not dwell in the past, do not dream of the future, concentrate the mind on the present moment.“
„Nepobývej v minulosti, nesni o budoucnosti, soustřeď mysl na přítomný okamžik.“ Buddha

„Never, never, never, never give up.“
„Nikdy, nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej.“ Winston Churchill, britský politik

RADA UČITELE: Zprávy v angličtině i čtení knih

„Our prime purpose in this life is to help others. And if you can't help them, at least don't hurt them.“
„Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.“ Dalajláma

„No man has a good enough memory to be a successful liar.“
„Nikdo nemá tak dobrou paměť, aby mohl být úspěšným lhářem.“ Abraham Lincoln, americký prezident

„Life's not about how hard of a hit you can give, it's about how many you can také and still keep moving forward.“
„Život není o tom, jak tvrdý úder umíte dát, ale kolik ran zvládnete dostat a přesto jít stále vpřed.“ Sylvester Stallone americký herec, scenárista a režisér

„Wise men speak when they have something to say, fools speak because they have to say something.“
„Moudří mluví, když mají co říci. Hloupí, protože musí něco říct.“ Aristoteles, řecký filozof

Vysokoškolský učitel anglického jazyka Jan Stejskal z Univerzity Jana Amose Komenského v Praze.
ZAJÍMAVOST: Angličtina. Výuka „jeden na jednoho“ se vyplatí

„I love life, because he gave me you. I love you because you are my life.“
„Miluji život, protože mi dal tebe. Miluji tebe, protože ty jsi můj život.“ John Lennon, anglický zpěvák a skladatel (The Beatles)

„Women are made to be loved, not understood.“
„Ženy byly stvořeny, aby byly milovány, ne proto, aby byly chápány.“ Oscar Wilde, britský dramatik, básník a prozaik

„It's better to be hated for what you are, than to be loved for what you're not…“
„Je lepší být nenáviděn pro to, čím jsi, než být milován pro to, čím nejsi…“ Kurt Cobain, americký zpěvák, kytarista, skladatel (Nirvana)

„A day without laughter is a day wasted.“
„Den bez smíchu je promarněný den.“ Charlie Chaplin, britský herec, režisér a scenárista

Partnerem seriálu jsou Univerzita Jana Amose Komenského Praha a škola Jazykové kurzy TANDEM.CZ, která připravuje metodickou a jazykovou část projektu.