Příznivci hokeje mu pravidelně na pomníček na místě nehody kladli květiny a zapalovali svíce. Pomníček býval v období mistrovství světa v ledním hokeji doslova zaplaven květinami a různými vzkazy.

Letos je už ale všechno jinak. Ve středu plála na místě jen jedna svíce, po čerstvých květinách nebyla ani památka. Pomníček zdobily jen uschlé květy. (jako)