"Značná část zajištěných cigaret byla dokonce značena tabákovou nálepkou se sazbou daně a označením písmenem „G“, platnou v r. 2022," uvedla mluvčí celníků Lenka Havelková. Příslušníci oddělení Dohledu nad subjekty Celního úřadu pro Karlovarský kraj prováděli mimo jiné kontroly zaměřené na značení tabákových výrobků. V souvislosti se změnou sazby spotřební daně došlo ke změně tabákové nálepky, kde se označení z písmene „L“ změnilo na písmeno „Q“. "Obchodníci mohli tabákové výrobky s tabákovou nálepkou s nižší sazbou daně označenou písmenem „L“ skladovat či prodávat do konce dubna. Od začátku května je možné skladovat a prodávat pouze tabákové výrobky s novým označením písmenem „Q“, se správnou výší spotřební daně," upozornila mluvčí.

Zajištěné cigarety budou zničeny pod celním dohledem. Zjištěná porušení budou celníci řešit ve správním a daňovém řízení.

Sjezdovka Rondo.
Napodruhé to vyšlo. Jáchymov zlegalizoval načerno postavenou sjezdovku