V roce 2023 vzniklo na území Karlovarského kraje celkem 677 požárů, při kterých vznikla přímá škoda ve výši 112,6 milionu korun. Při nich zemřelo 6 lidí a 63 se jich zranilo.

Podle údajů Hasičského záchranného sboru vzniklo na území České republiky v roce 2023 celkem 17 758 požárů, meziročně se tak jejich počet snížil o 14,7 %. Při těchto požárech byla způsobena celková přímá škoda ve výši 5 663,7 miliardy korun. Přímá škoda na jeden požár tak činila 318,9 tisíce korun, což je zhruba o 42 tisíc korun více než v předcházejícím roce.

U bitcoinmatů je i varování policie.
Žena vložila na popud falešného bankéře do bitcoinmatu 300 tisíc, přišla o ně

V Karlovarském kraji došlo v roce 2023 ke vzniku 677 požárů. Ve srovnání s minulým rokem tak jejich počet doznal poklesu o 7,5 %. Meziroční snížení počtu požárů bylo zaznamenáno ve všech regionech České republiky bez výjimky, v našem kraji bylo přitom toto snížení druhé nejnižší po kraji Pardubickém. Na celkovém počtu požárů v České republice se Karlovarský kraj podílel 3,8 %,“ informovala Martina Soukupová z krajské správy ČSÚ v Karlových Varech.

Nejvíce hořelo na Karlovarsku

V rámci meziokresního srovnání vykazoval v roce 2023 nejvyšší počet požárů okres Karlovy Vary (254), naopak nejméně jich vzniklo na území okresu Sokolov (193). Na meziročním poklesu počtu požárů v kraji se podílely okresy Sokolov a Karlovy (o 14,6 %, respektive o 9,0 %), naopak okres Cheb byl jediným okresem Karlovarského kraje, kde se počet požárů ve srovnání s minulým rokem mírně navýšil (o 1,3 %). Tento okres vykazoval také nejvyšší hodnotu počtu požárů na 1 000 obyvatel, a to 2,5 požáru.

Ilustrační snímek
Magistrát nabízí možnost přivýdělku za práci ve volebních komisích

Nejvyšší škoda na Sokolovsku, nejmenší na Chebsku

Nejvyšší přímá škoda byla způsobena při požárech v okrese Sokolov (69,3 milionu korun, tedy 61,5 %). Naopak nejnižší škoda vznikla při požárech v okrese Cheb, kde dosáhla hodnoty 12,1 milionu korun, což představuje zhruba desetinu z celkové přímé škody způsobené při požárech v Karlovarském kraji.

Relativní ukazatel přímé škody na požár byl v okrese Sokolov (359,2 tisíce korun) téměř sedminásobný oproti okresu Cheb (52,4 tisíce korun). Nejvíce majetku se podařilo uchránit při požárech v okrese Sokolov, a to v hodnotě 68,4 milionu korun.

Sady Karla IV. u Císařských lázní.
Park u Císařských lázní bude mít nové stromy i cesty. Začne se už po festivalu

Při požárech v Karlovarském kraji byla ve sledovaném roce způsobena přímá škoda v hodnotě 112,6 milionu korun a oproti minulému roku doznala pokles o 6,3 %. Karlovarský kraj tak byl jedním ze šesti regionů České republiky, kde došlo k meziročnímu snížení přímé škody při požárech.

Hodnota uchráněných hodnot při požárech v Karlovarském kraji v roce 2023 činila celkem 163,3 tisíce korun. To je o téměř 74 tisíc korun více než v předcházejícím roce, současně se však jedná o nejnižší uchráněnou hodnotu mezi všemi kraji. Naopak nejvyšší hodnotu se podařilo uchránit hasičům při požárech v Ústeckém kraji, a to 16 milionů korun.

Vítězem barmanské soutěže je Martin Vogeltanz.
Nejlepším nealkobarmanem světa je Čech Martin Vogeltanz. Klání vyhrál ve Varech

Při požárech na území Karlovarského kraje došlo v průběhu roku 2023 ke zranění 63 osob a 6 osob zemřelo, všechny v přímé souvislosti s požárem. Počet zraněných se tak meziročně nezměnil a zemřelých bylo o 2 osoby více. V mezikrajském srovnání nejvíce zraněných osob v souvislosti s požárem ošetřili v Jihomoravském kraji (194) a Středočeský kraj vykazoval nejvyšší počet usmrcených osob (18). Nejméně osob se ve sledovaném roce zranilo při požárech v Kraji Vysočina (58).