Posluchače kvalitní vážné hudby čeká už 49. ročník festivalu Dvořákův karlovarský podzim. Ten se koná od 7. do 28. září a bude nabitý koncerty, které opět oživí odkaz neopakovatelných děl Antonína Dvořáka.

Podle Aloise Ježka, ředitele Karlovarského symfonického orchestru, program festivalu posluchače nezklame. „Dvořákův karlovarský podzim je akcí, která patří ke kulturnímu dědictví města, a proto se vždy snažíme nabídnout co nejvyšší kvalitu,“ vysvětlil Ježek. „Letos kromě děl tohoto legendárního skladatele zahrajeme i Beethovena či Händela,“ doplnil ředitel.

Podle Zdeňka Pachovského, dramaturga orchestru, se akce zaměří na spoustu hudebních děl známých skladatelů. „Na letošek připadá celá řada výročí, a proto na tuto skutečnost v dramaturgii reagujeme. Karlovarský symfonický orchestr zahraje v rámci festivalu celkem šest koncertů,“ upřesnil Pachovský.

Zahajovací koncert Dvořákova karlovarského podzimu se koná 7. září v Grandhotelu Puppu. „Na programu bude kromě Dvořákova Slavnostního pochodu a Symfonie číslo 8 také díla Jeana Sibelia,“ dodal dramaturg. „Toto představení povede uznávaný dirigent Douglas Bostock z Velké Británie, který má za sebou řadu úspěchů a také natočil unikátní alba,“ nastínil dramaturg Pachovský.

Velmi zajímavou akcí bude také recitál světoznámého českého houslového virtuoza Václava Hudečka. „Ten se koná 25. září v Lázních III. Hudeček představí program, který u publika vždy sklízí úspěch,“ informoval Pachovský. Závěrečný koncert se bude konat 28. září v Grandhotelu Pupp.

Organizátoři mají už nyní jasné plány na příští ročník. „Ten bude jubilejní padesátý, a proto ho chceme pojmout výpravněji. Připravujeme dokument, který by měl Dvořákovy podzimy zmonitorovat a také plánujeme vydání vzpomínkové publikace,“ nastínil ředitel Ježek.