V Karlových Varech je několik tradičních akcí, které nabízejí mimořádná setkání s krásnou hudbou. Jednou za rok patří mezi takové i Vánoční a Adventní koncerty v Grandhotelu Pupp. Pořádá je letos již podvacáté Mezinárodní pěvecké centrum Antonína Dvořáka.

Advent pochází z latinského slova „adventus“ a znamená příchod hlavních svátků vánočních. Bývala to od 7. století doba půstu a očekávání narození Ježíše Krista. Většina lidí dnes ve 21. století opustila půst, ale každoročně si advent a Vánoce připomíná a oslavuje je ve sváteční atmosféře.
Je tomu tak na mnoha místech i v Karlových Varech. Patří mezi ně sváteční setkání v neděli 18. prosince a v pátek 23. prosince před Grandhotelem Pupp. Pod vánočním stromem se konají odpolední koncerty, plné koled, sváteční hudby, ale i spirituálů a folkové hudby pro potěchu posluchačů při sklence punče, čaje nebo jiných dobrot.

Na pódiu se vystřídají Žesťové kvinteto sólistů Karlovarského symfonického orchestru, žákyně Jana Přibilová, zpěvačka Hana Hlosková, karlovarské jazzové legendy Jaromír Šostok a Rudolf Přibil nebo folková skupina Tuláci.

Vánoční připomenutí se pak koná v době hlavních svátků vánočních. Ve Slavnostním sále Grandhotelu Pupp uslyšíme na Štědrý den odpoledne dívčí sbor, Musicu Iuventi s dirigentem prof. Jiřím Štruncem, s pastorelami starých mistrů a koledami z celého světa.

V neděli 25. prosince si odpoledne přijdou na své milovníci operní hudby. Uslyší árie a dueta z Carmen, Rigoletta, Toscy nebo La traviaty v podání skvělých pěvců Gabriely Kopperové, Richarda Samka nebo Richarda Haana, které vystřídají slavné houslové maličkosti ve virtuózním podání Moniky Cimprich.

Na Štěpána, v pondělí 26. prosince odpoledne se necháme unášet sladkými melodiemi z operet Netopýr, Veselá vdova, Paganini nebo Hraběnka Marica. Zpívat nám budou Terezie Švarcová a Michal Klamo se salonním orchestrem s dirigentem Františkem Drsem.

Novoroční koncert 1. ledna 2012, opět v 15 hodin odpoledne, uvede slavné skladby - Malou noční hudbu W. A. Mozarta, Preludium a fugu d moll pro varhany J. S. Bacha a Vivaldiho čtyři houslové koncerty zařazené do proslaveného cyklu Čtvero ročních dob. Uslyšíme je v podání houslistky Ivy Kramperové, varhaníka Pavla Svobody a komorního souboru Barocco sempre giovane z Pardubic.

Grandhotel Pupp a Pěvecké centrum Antonína Dvořáka nabízí našim posluchačům sváteční chvíle s hudbou, které budou pro mnohé z nás potěšením. Přijměte naše pozvání.

Alois Ježek