Na tomto koncertě se představí jedny z nejvýraznějších talentů mladé hudební generace houslistka Olga Šroubková a dirigent Jiří Rožeň, směřující ke světovému renomé.

Své umění předvede Olga Šroubková v úvodním Koncertu pro housle a orchestr D dur, který dodnes zaujímá mezi houslovými koncerty výjimečné místo a je považován také za jeden z technicky nejnáročnějších. Kompozice je plná krásných melodií, má zřetelnou stavbu a také je nezaměnitelně ruská.

Symfonii č. 4 f moll, která zazní ve druhé části, považoval Čajkovskij za své vrcholné dílo. Symfonie, dílo silně osobní a expresivní, se stala jádrem orchestrálního repertoáru a zůstává jednou z nejčastěji prováděných symfonií konce 19. století.

Koncert je na programu ve středu 14. března od 19.30 hodin. (lev)