Příběh vypráví o osudové lásce mezi majitelem knihkupectví Maxem a talentovanou houslistkou Hanny. Proto je mottem, že „Ani válka nedokáže vzít lásku a naději“.