JANA KOPECKÁ Bečov nad Teplou/ Další unikátní objev se podařilo na bečovském hradě, který je zatím veřejnosti nepřístupný, odhalit archeologům opět pod vedením Lindy Foster. Pod historickým shodištěm totiž nalezli pozůstatky obvodové hradby a brány, které pocházejí z přelomu 13. a 14. století. Archeologové je odhalili téměř přesně rok poté, co v hradní šachtě objevili kostru neznámého mladíka. „Archeologický výzkum zde byl proveden kvůli rozsáhlé stavební rekonstrukci historického schodiště pod hláskou.

Mimořádný objev parkánových zdí a zbytků brány byl pro nás všechny překvapením. Nikdo totiž nepředpokládal, že pod mladším schodištěm z devatenáctého století bude tak rozsáhlé původní opevnění a zbytky kamenného ostění brány,“ informoval kastelán Tomáš Wizovský. Podle hlavní archeoložky pochází hradba vůbec z nejstarší etapy bečovského hradu. „Spolu s mohutnou válcovou věží tvořila hlavní obranný prvek hradu. Jeho obranyschopnost posilovala právě parkánová hradba, jejíž část byla nalezena tři metry východně od obvodové hradby. Obě se bohužel dochovaly jen v torzu,“ upřesnila Foster.

Výzkum ukázal, že obvodová hradba byla tlustá dva metry, parkánová byla jen o něco málo tenčí. „Existenci hradeb jsme mohli doposud jen předpokládat, a to díky objevenémuplánu hradu z roku 1659, na kterém byly zdi znázorněny,“ doplnila archeoložka s tím, že prostory pod schodištěm ukrývaly i úlomky porcelánu a keramiky ze 14. až 17. století. „Po zpřístupnění hradního nádvoří budou kamenné zbytky brány vystaveny přímo v hradním lapidáriu. Pozůstatky parkánové zdi budou naopak po pečlivém zdokumentování uloženy zpět do země. Návštěvníci o ně ale nepřijdou, protože všechny nálezy budou k vidění na právě zpracovávaných 3D modelech a virtuálních prezentacích,“ dodal bečovský kastelán.