Rok 2012 přivítá KSO Novoročním koncertem (3. 1.). Na večeru nazvaném Johann Strauss Gala zazní pod taktovkou Jiřího Štrunce nejslavnější skladby autora známého jako Král valčíků. Nebude samozřejmě chybět Na krásném modrém Dunaji, předehra z Netopýra či Císařský valčík.

Na symfonickém koncertě na Tři krále (6. 1.) zazní předehra k muzikálu Candide, který zkomponoval Leonard Bernstein na libreto podle slavné Voltairovy novely. Předehru poprvé uvedli na koncertě newyorští filharmonici pod vedením autora 26. ledna 1957. Předehra se stala jednou z nejuváděnějších skladeb symfonických orchestrů.

Koncert pro housle a orchestr Ericha Wolfganga Korngolda je velmi oblíbený mezi nejlepšími světovými houslisty. Na tomto koncertě nechá vyniknout umění houslisty Michala Sedláčka, představitele mladé generace vynikajících umělců. Večer uzavře Jazzová suita Dmitrije Šostakoviče, jednoho z nejvýznamnějších představitelů hudební moderny dvacátého století. Suita měla premiéru 28. listopadu 1938 v Moskvě. Koncert diriguje Jan Mikoláš.
Další koncert (13. 1.) zahájí Pohádka o krásné meluzíně - předehra jednoho z nejvýznamnějších německých romantických skladatelů Felixe Mendelssohna-Bartholdyho. Hlavním znakem jeho tvorby je něha, úsměvnost, klid a neobyčejná melodická vynalézavost.

Poté zazní Adagio a Rondo C dur hudebního génia Wolfganga Amadea Mozarta a Scena di Berenice od německého skladatele Josepha Haydna, jednoho z předních představitelů klasického období v hudbě. Árie Bereniky patří k nejlepším vokálním dílům světové hudební pokladnice. Z děl českých autorů zazní Symfonie č. 4 „Camerata“ Miloslava Kabeláče, který patří osobitým slohem k nejvýraznějším českým skladatelům dvacátého století.
Posledním skvostem bude Závěrečná árie Ariadny ze stejnojmenné opery světově proslulého představitele hudební moderny Bohuslava Martinů. Jako sólistka se představí sopranistka Simona Houda-Šaturová, vynikající pěvkyně vystupující po celém světě a houslista Vilém Pavlíček, koncertní mistr KSO. Koncert diriguje Zdeněk Klauda.

Na Závěrečném symfonickém koncertě dirigentských kurzů (20. 1.) zazní nejprve Síla osudu - předehra ze čtyřiadvacáté opery GiuseppeVerdiho, poté Koncert pro violu maďarského skladatele Bély Bartóka, jemuž smrt neumožnila dílo dokončit a koncert dopsal jeho žák Tibor Serly, a na závěr Symfonie č. 3 F dur Johannesa Brahmse, považovaného za posledního velkého skladatele klasické německé hudební tradice. Toto dílo zaujímá mezi autorovými symfoniemi naprosto ojedinělé místo.

Na mimořádném Koncertě pro Židovskou obec (26. 1.), který je volně přístupný všem zájemcům a abonenti platí poloviční cenu, zahraje KSO pod vedením dirigenta Zdeňka Klaudy nejprve Zlatý kolovrat - symfonickou báseň Antonína Dvořáka, která je gejzírem dvořákovské melodiky a originální instrumentace.

Poté zazní Kol Nidrei, op. 47 pro violoncello a orchestr německého romantického skladatele Maxe Brucha, který se inspiroval židovskou modlitbou, jež dala dílu i název. Inspirace židovskou liturgickou a lidovou hudbou je výrazná v díle švýcarsko-amerického skladatele Ernesta Blocha. Z jeho tvorby posluchači vyslechnou nejznámější dílo Schelomo - hebrejská rapsodie pro violoncello a velký orchestr. Maďarský hudební skladatel Zoltán Kodály se podílel na sběru lidových písní a své folklorní znalosti uplatnil ve své skladatelské činnosti. Stejně je tomu v kompozici Let páva, který je variací na lidovou píseń Páv. Jako sólistka se představí vynikající violoncellistka Dominika Hošková, která žije střídavě v České republice a Izraeli.
Karlovarský symfonický orchestr přeje všem mnoho krásných zážitků.