Absolutní prvenství ale putuje k protinožcům. Hlavní cenu získal australský snímek Barossa. Be Consumed. Podle předsedy poroty Jiřího Mikeše byl vítězný snímek Barossa. Be Consumed. výjimečný tím, jak byl obyčejný, civilní a realistický a zároveň přesvědčivý. Podle Mikeše se zvedla celková úroveň přihlášených snímků a i české snímky se dostávají na evropský standard a některé na světovou úroveň.
„Je důležité vědět, čím se mohu odlišit, jestli mám něco, co druzí nemají. A musím to podat přesvědčivým způsobem a nesmím být moc dlouhý a ukecaný. Svět se zkracuje, zrychluje, takže kreativita hraje velmi velkou roli," uvedl Mikeš.
Český snímek Come to the Czech Republic and experience your own story! z produkce agentury CzechTourism vyhrál na Tourfilmu v kategorii snímků do 30 minut. V kategorii do tří minut uspěl švýcarský snímek Výhledy 2014 a v kategorii dokumentárních a publicistických filmů italský snímek Stelvio. Crossroad of Peace. Mezi multimédii si pak první místo odnesl web www.visitjamaica.com.
Soutěž českých snímků vyhrál snímek Vítejte v Plzni. „Spot využíváme k propagaci města Plzně na veletrzích, nejrůznějších konferencích a dalších akcích v Česku i zahraničí. Nechali jsme vyrobit tři jazykové mutace. Při jejich dramaturgii jsme se rozhodli jít ne zcela běžnou cestou a nechali vyrobit titulky pomocí technologie 3D camera tracking, které kopírují pohyb kamery. Jejich výroba je sice náročnější na postprodukci, nicméně výsledný efekt dodává snímku na atraktivitě," uvedla Zuzana Koubíková, ředitelka organizace Plzeň – TURISMUS, pro kterou spot vyrobila společnost ACT Media.
Mezi filmy získal první místo snímek Toulava… kardiozážitek i pro Tebe, kategorii spotů vyhrál snímek Pozvánka do Dolních Vítkovic a mezi multimédii web www.kladskepomezidetem.cz.
Karlovarský kraj slavil úspěch se svým filmem s názvem „Montanregion Krušné hory – Erzgebirge, hornické památky Krušnohoří na cestě do UNESCO" získal 3. místo v kategorii filmů a dokumentů do třiceti minut.
Snímek seznamuje návštěvníky regionu s hornickými památkami, které jsou nominovány na Seznam světového a přírodního dědictví UNESCO. „Velmi si vážím tohoto ocenění. Mé poděkování patří nejenom pracovníkům odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu za dobré nápady a odvedenou práci, ale také autorům filmu ze společnosti 2 M STUDIO a Vertical Images,"uvedla náměstkyně hejtmana Eva Valjentová, která převzala cenu.
Tour Region Film je součástí nejstaršího filmového festivalu turistických filmů TOURFILM. Jeho posláním je uvést a ocenit filmy a multimédia, které svou obsahovou náplní a uměleckou úrovní přispívají k rozvoji cestovního ruchu. Festivalu Tour Region Film se letos účastní 64 filmů, 35 spotů a 30 multimédií.
Nejstarší festival turistických filmů na světě Tourfilm pokračuje závěrečnými projekcemi dnes.⋌