Karlovy Vary se staly v průběhu staletí místem setkání významných osobností. Z hudebních Mistrů sem zavítali mj. Johann Sebastian Bach, syn Wolfganga Amadea Mozarta František Xaver, Fryderik Chopin, Robert Schumann a Klára Schumannová, Johannes Brahms, ale také Antonín Dvořák. Má dnes v karlovarské hudební historii dominantní postavení. Navštívil lázeňské město sedmkrát. K nejvýznamnějším patří kontinentální premiéra jeho IX. Novosvětské symfonie 20. července 1894 v Poštov­ním Dvoře.

Pěstování Dvořákovy hudby po dobu dalších padesáti let dalo vzniknout od roku 1951 řadě regionálních, národních i mezinárodních festivalů, soutěží a přehlídek zaštítěným jménem slavného českého skladatele. Mezi novodobými tradicemi vynikaly Dvořákův karlovarský podzim a Mezinárodní pěvecká soutěž Antonína Dvořáka, jejíž 45. ročník, tedy v malém jubileu, se kvapem blíží. Vznikla v roce 1966 jako soutěž posluchačů konzervatoří a vysokých hudebních škol. Postupem času se stala vyhledávanou soutěží mladých pěvců, dnes do 35 let, v mezinárodním měřítku.

Její autoritu podporují záštity významných osobností a institucí v čele s osobní záštitou prezidenta republiky Václava Klause. K jejímu výsostnému postavení přispívají rovněž téměř všechny operní scény a společnosti v České a Slovenské republice, včetně významných hudebních festivalů Pražské jaro a Dvořákova Praha, udělením zvláštních interpretačních cen.

Soutěž se koná od zítřka v Lázních I a Lázních III a končí závěrečným operním koncertem nových vítězů a laureátů s Karlovarským symfonickým orchestrem a dirigentem Františkem Drsem, v pátek 12. listopadu v 19. 30 v Grandhotelu Pupp. Přijměte naše pozvání.

Alois Ježek