Moderně vytvořený prostor atria je osvětlen přirozeným světlem skrze jeho prosklené zastřešení. Barevnost prostoru dodává nové galerii svěží, moderní tvář. U galerie najde návštěvník informační recepci a pohodlný bar.

„Galerie má již hotový program na letošní rok, výstavy zde budou probíhat ve dvou měsíčních cyklech a budou zahajovány každé druhé pondělí v mesíci,“ uvedl kurátor výstavy Jiří Hájek.

Václav Balšán se věnuje tvorbě již od svého mládí, vystudoval Střední průmyslovou školu keramickou v Karlových Varech. Svými pracemi je zastoupen ve sbírkách Národní galerie v Praze i v Galerii umění v Karlových Varech. Jeho tvorba navazuje na tradici české moderní krajinomalby, kterou osobitě přetváří. Příroda a krajina se mu staly zosobněním všeho, co jej obklopuje.

V galerii si můžete prohlédnout výběr prací posledních let, cyklus velkoformátových pláten nese název Město duchů Karlovy Vary.

Prostor galerie dává zároveň velmi dobrou možnost instalace porcelánových plastik, které vytvořil Milan Neubert. Ten je absolventem keramické školy v Karlových Varech. Na keramické škole také více než dvacet let učil. Dlouhodobě spolupracoval při své tvorbě s Alešem Lamrem.

Jeho díla znají Karlovaráci například ze vstupní haly karlovarského gymnázia a dříve byla jeho práce k vidění také ve vstupní hale budovy Magistrátu města Karlovy Vary, ta je bohužel dlouhodobě zakrytá.

„Doposud byl náš hlavní výstavní prostor v hotelu Imperial, s ohledem na skutečnost, že Imperial slaví sto let od svého otevření, přesunuli jsme výstavy do Green Housu. Nejdříve jsme to považovali za provizorní řešení, zájem veřejnosti a umělců nás ale přesvědčil, že to nakonec bylo štastné řešení,“ řekl Bohumil Procházka z Imperialu.