Autorka patří k nejmladší generaci karlovarských výtvarníků, kteří základní umělecké vzdělání získali na zdejší střední průmyslové škole keramické. Po maturitě v oboru výtvarné zpracování keramiky a porcelánu pokračovala ve studiu na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí a následně na Ústavu umění a designu Západočeské univerzity v Plzni, kde v roce 2010 zakončila magisterské studium v oboru ilustrace a grafický design.

Ve své tvorbě se Eva Domková Soukupová věnuje řadě výtvarných technik, mimo jiných kresbě, malbě, grafice, fotografii a grafickému designu. Na veřejnosti se poprvé představila v roce 2005 na výstavě prací studentů Ústavu umění a designu Západočeské univerzity v Plzni, v následujícím desetiletí uspořádala celou řadu výstav a projektů u nás i v sousedním Německu nebo se na nich podílela.

Kolekce, kterou připravila pro Galerii Imperial, je inspirována jejím nejhlubším prožitkem z posledních let, mateřstvím, které také dalo výstavě název Prohlédnout si ji.

Výstava „Mateřství" Evy Domkové Soukupové je v Galerii Imperial volně přístupná do 28. října.