I v letošním roce se totiž ve městě znovu otevírá umělecká galerie, která nabízí návštěvníkům nejrůznější obrazy. Ta letos zahájí provoz už 1. května. Další pravidelnou akcí v Horní Blatné je každoroční setkání malířů, kteří zde tvoří obrazy inspirované místní přírodou. Na této akci je zajímavé to, že uimělci obrazy po dokončení věnují ve prospěch hornoblatenské galerie.

V letošním roce tomu nebude jinak a do města přijede dokonce čtrnáct výtvarných umělců. „Akce se bude konat od 9. do 14. července. Je na ní zajímavé, že letos se jí zúčastní nejen čeští malíři, ale i umělci se zahraničí,“ vysvětlil spisovatel a filozof Jindřich Konečný, který v Horní Blatné bydlí. „Jsme velice rádi, že se tato pravidelná akce ve městě koná. Umělci totiž vždy dokáží dění v Horní Blatné zpestřit,“ dodal Konečný.