„Od června, kdy jsme ji zavedli, si ji do konce roku zakoupilo 208 lidí. Zájem o ni nebyl, tak jsme ji zrušili," potvrdil ředitel hradu Václav Lojín.

U správní rady pak nepochodil s nápadem zavedení nové sdružené vstupenky do loketských muzeí s paušálními „penězovody". Jak uvádí zápis ze správní rady, nápad souvisel s letošní rekordní návštěvností hradu. Cílem sdružené vstupenky bylo podle jeho úvahy rozdělit návštěvníky do ostatních muzeí ve městě, nabídnout jim v jedné vstupence možnost návštěvy několika objektů a v neposlední řadě zdržet turisty v Lokti, aby využívali více služeb ve městě.

Na tom by nebylo nic zvláštního, nicméně jednotlivým muzeím by byl podle návrhu odváděn podíl z ceny sdružené vstupenky paušálně. Soukromé Muzeum tajných spolků by tak z každé vstupenky dostávalo 4 koruny, Muzeum lázeňských pohárků a pivovarnictví samotného ředitele Václava Lojína také 4 koruny a Černá věž patřící městu Loket 2 koruny.
Členové správní rady se zavedením sdružené vstupenky a paušálními podíly pro jednotlivá muzea ovšem nesouhlasili. „Pokud předpokládáme, že náš hrad letos navštíví 130 tisíc lidí, soukromá muzea by si každé přišlo na více než půl milionu korun. A to aniž by zmíněných 130 tisíc lidí opravdu jejich muzei prošlo. Paušálně bychom tak z hradu dotovali soukromé projekty," uvedl člen správní rady hradu Loket Kristián Šujan.

Podle jeho slov a vyjádření dalších členů správní rady by v úvahu připadala pouze varianta skutečného počtu návštěvníků jednotlivých smluvních objektů. Tedy že by sdružená vstupenka měla například čárový kód, jak je běžné v jiných evropských státech, a každý z návštěvníků by v jednotlivých muzeích musel projít turniketem – následně by se příslušný podíl ze sdruženého vstupného spravedlivě rozděloval podle skutečné návštěvnosti.

Lojín kritiku správní rady odmítl. Jak uvedl v zápise správní rady, snahou bylo zatraktivnit místní muzea, nikoliv jim zajistit jakýkoliv finanční prospěch. Sdružená vstupenka pak podle jeho slov přinesla hradu o 10 až 40 korun více.