Zváni jsou všichni hudbymilovní přátelé, členové zpěváckých kroužků, abonenti orchestru a divadla, tedy všichni Karlovaráci!
V programu zazní například i Mozartovy předehry k Figarově svatbě (Labitzký podobně jako Dvořák obdivoval Mozartovu genialitu) předehra k úspěšné operetě Johanna Strausse Waldmeister aneb Mařinka vonná, kdysi dávána běžně na karlovarských kolonádních produkcích, s typickými vídeňskými přiznávkami pomalého valčíku.

Orchestr zahraje vybrané taneční skladby, které již svým názvem mají vztah k městu, například Karlovarský valčík, Karlovarský vřídelní kvapík, také rozsáhlý Jubilejní slavnostní valčík k 500. výročí města z roku 1858. Ale zahraje v plném obsazení orchestru i Labitzkého čtverylku Vzpomínka na Kyselku, opus 103 z roku 1843, věnovanou tehdejší majitelce kysibelského panství a počínajících lázní, baronce Antonii von Neuberg. Orchestr se zároveň těší, že po brzké obnově lázní v Kyselce provede v tamním parku nebo lépe přímo ve společenském sále mimořádný koncert s díky za znovuzrození tohoto nádherného místa v blízkosti Karlových Varů.

V programu galakoncertu bude hlavní sólistkou skvělá sopranistka Luisa Albrechtová, dnes angažovaná v produkcích vídeňských divadel a poprvé spolupracující s Orchestrem Puppu. Koncertní skladbu Karla Komzáka syna s názvem Touha přednese Jiří Preisinger z bavorského Coburgu, sídla Německé společnosti Johanna Strausse (když Strauss byl kvůli problémům s vyznáním po dva roky občanem tohoto evangelického města). Skladba zazní k poctě vídeňského prof. Norberta Nischkauera, badatele a dirigenta, který před deseti lety začal systematicky zpracovávat katalog Labitzkého skladeb. Bohužel, pan profesor již není mezi Labitzkého muzikology.

Program koncertu s moderací Marcely Vaculové přinese ještě řadu dalších krásných melodií včetně valčíku Na krásném modrém Dunaji, nenechte si tedy utéci jedinečnou příležitost, která se nebude v nejbližších letech opakovat.

Bohumír Hájek