Zakládají občanská sdružení a volné skupiny, které pomáhají finančně i jinak. Jedním z nejaktivnějších je Občanské sdružení Pod střechou, jehož zakladatelem je toužimský zastupitel Jiří Schierl. „Kostel patří klášteru premonstrátů v Teplé. Řád nemá dostatek financí na to, aby zainvestoval desítky milionů na opravu a posléze i nutnou ochranu stavby,“ říká Jiří Schierl.

On i další lidé, kteří se snaží získat peníze na opravu sakrální stavby, přiznávají, že jejich úsilí připomíná boj s větrnými mlýny. „Kostel hlavně potřebuje život. Dříve zde kolem žili lidé, nyní je na opuštěném místě, snadno dostupný vandalům. Proto usilujeme například o co nejčastější akce ve Skokách. Nyní připravujeme například další setkání nazvané Po Skokovské stezce, a to na pátek 10. srpna,“ říká Jiří Schierl. Součástí akce bude mimo jiné bohoslužba pod širým nebem, prohlídka okolí i kostela s výkladem, promítání filmu o Skocích, večeře, koncert a podobně.