„Ohroženými skupinami v online prostředí nejsou, jak se může zdát, jen děti a dospívající, ale také například senioři. Ovšem osvěta je potřebná i pro další skupiny obyvatel a proto je projekt, na kterém spolupracujeme, určen nejširší veřejnosti Karlovarského kraje," uvedl ředitel krajské knihovny Vratislav Emler.

V rámci projektu byly již například realizovány odborné přednášky pro žáky základních škol, které se soustředily na témata kyberšikany a bezpečného pohybu v online prostředí především na sociálních sítích. Přednášek se zúčastnilo celkem 306 dětí ze ZŠ Konečná Karlovy Vary a ZŠ Dalovice. Lektorem všech přednášek byl specialista Policie ČR na kyberkriminalitu Roman Kohout.

Pro dospělou veřejnost proběhl obsáhlejší kurz s názvem „Bezpečnost v online prostředí" v jarních měsících. Celkem 45 účastníků si vyslechlo přednášky Romana Kohouta například o internetovém nebezpečí, jak ochránit svůj osobní počítač či chytrý telefon, o bezpečném chování na sociálních sítích, kyberšikaně a podobně. Kurz byl doplněn ještě informacemi o psychologických dopadech kybernetické kriminality na její oběti. Tuto část kurz lektorsky vedl klinický psycholog Mgr. Radek Karchňák.

Všechny poznatky a závěry vyplývající z realizovaných kurzů a také návody a podněty pro správné chování v online prostředí byly shrnuty v brožuře „Bezpečnost v online prostředí", která byla v rámci projektu vydána. Jejími autory jsou lektoři kurzu Roman Kohout a Radek Karchňák a je zájemcům k dispozici nejen zdarma v Krajské knihovně Karlovy Vary a v elektronické podobě také na jejím webu, ale mimovarští si ji mohou po prázdninách vypůjčit ve svých knihovnách, kam bude distribuována. Jedná se celkem o 120 profesionálních i neprofesionálních knihoven v rámci celého Karlovarského kraje.

Michaela Němcová