Mistrovská komická opera se svou jiskřivou hudbou patří mezi Rossiniho nejlepší opery, kterých skladatel složil téměř čtyřicet. První jeho opera byla uvedena v Benátkách, když bylo Rossinimu pouhých osmnáct let. Vedle oper ale skládal rovněž sakrální, instrumentální a komorní díla.

Rossini byl bohém, který inspiroval novou módní vlnu – jak svou hudbou, tak dandyovským stylem oblékání a labužnictvím. Přestože trpěl mnoha chorobami, včetně pohlavních, dožil se čtyřiasedmdesáti let. Byl pohřben na pařížském hřbitově Pere-Lachaise, odkud byly roku 1887 jeho ostatky převezeny do chrámu Santa Croce ve Florencii.

Poté se představí flétnistka KSO Michaela Petrová ve skladbě Fantazie Carmen pro flétnu. Jejím autorem je francouzský flétnista a skladatel Francois Borne, který svou flétnovou fantazii zkomponoval na základě Bizetovy opery Carmen. Fantazii Carmen pro flétnu, která patří k základům romantického flétnového repertoáru, napsal Borne v roce 1900 s cílem zkomponovat skladbu, jež by ukázala všechny schopnosti flétny a dala vyniknout sólistovi. Přestože autor zkomponoval skladeb pro flétnu celou řadu, tato je jediná, která se dochovala. Borne má také velkou zásluhu na technickém vylepšení nástroje.

Večer uzavře Symfonie č. 1 e moll finského skladatele Jeana Sibelia. Ten byl už za svého života řazen mezi největší světové symfoniky. Svou první symfonii napsal v roce 1899 jako čtyřiatřicetiletý a snažil se v ní oprostit od jakéhokoliv mimohudebního programu. V díle se ještě projevuje Sibeliovo ovlivění jeho tehdejšími velkými romantickými vzory, konkrétně například Čajkovským.

Sibelius skládal v několika hudebních formách od klavírních skladeb po opery, ale největší věhlas, slávu a uznání mu přinesly orchestrální skladby. Ty lze rozdělit do dvou kategorií – symfonické básně a sedm symfonií, které tvoří pilíře hudebního odkazu dvacátého století. Sibelius vnesl do symfonické hudby nové způsoby myšlení, zralá témata klasických dob Brahmse a Brucknera nahradil stručnějšími motivy, které se mohly tvořit a přetvářet, shlukovat nebo dělit, a přesto dohromady tvořit silnou živoucí hudební strukturu.

Skladatelovo dílo je rozsáhlé, tvoří jej na dvě stě padesát opusů. Patří mezi ně sedm symfonií, houslový koncert, písně, klavírní skladby a je také autorem hudby ke značnému množství činoherních představení.

Páteční koncert v Lázních III začíná v 19.30 hodin.

Lev Havlíček